Общинският съвет вчера даде съгласие Община Ботевград да кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане, съфинансирана от Европейския социален фонд. 


В условията на икономическа криза, изразяващата в най-голяма степен с бързото покачване на инфлационните индекси, влияещи на покупателната способност на населението, предоставянето на топъл обяд се оказва в голяма помощ на най-уязвимите и бедни хора –да имат храна, която да получават в домовете си. Това пише в мотивите към докладната, с която Община Ботевград поиска съгласието на местния парламент. 


По процедурата ще има осигурено финансиране за предоставяне на безплатен топъл обяд на нуждаещите се лица – самотно живеещи жители на общината с ниски доходи, в рамките на работните дни до 30 септември 2025 година.