По повод Деня на възрастните хора, който се отбелязва днес, публикуваме поздравтел адрес от кмета Иван Гавалюгов:                       


Приемете моите сърдечни и топли благопожелание по случай Международния ден на възрастните хора – 1-ви октомври!


Използвам повода отново да Ви поздравя за постигнатото през годините. На Вас дължим основите на всичко, което днес съграждаме, надграждаме и модернизираме.


Работили сте със сърце и душа за добруването на страната, общината, града и следващите поколения! Вие сте примера, който всички трябва да следваме.


Благодаря Ви за почтеността и трудолюбието! Признателен съм за всичко добро, което сте завещали на Ботевград и населените места от общината! Убеден съм, че от Вашата мъдрост и опит ние можем само да се учим!


Бъдете живи и здрави и винаги носете бодрия дух в себе си! Пожелавам Ви щастие и спокойни старини!