Всички секционни помещения на територията на областта са предадени навреме на избирателните комисии. Охраната на изборните помещения през изминалото денонощие протече нормално, без произшествия и инциденти. До момента няма данни за прояви, които биха застрашили нормалното провеждане на изборите.


И в днешния ден служителите на сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-София ще работят от 8.30 до 19.30 часа и ще издават удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед гражданите да могат да упражнят избирателните си права. Заявления за издаване на удостоверения ще се приемат до 19.00 часа.


Припомняме, че в изборните помещения не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.


Служителите на Министерството на вътрешните работи осигуряват външната охрана на изборните места. Намесват се за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.


ОДМВР-София е предприела всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряване на спокойното протичане на изборния ден.


Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, възпрепятстващи нормалното протичане на изборния процес, на денонощните телефонни линии 02/90 112 98, 02/982 50 93, 02/982 51 44, както и на имейл izbori2022@mvr.bg; odmvr-sofia@mvr.bg