Община Ботевград е ангажирала фирма, която ще извърши почистване на коритата на реките във Врачеш – Чешковица и Осеница.


"Коритата на двете реки ще бъдат основно почистени в рамките на два месеца. Дейностите вече са започнали. Имаме много предложения от фирми да почистват безвъзмездно коритата на реки на територията на общината, ако им бъде предоставена дървесината. В повечето случаи обаче става дума за поголовна сеч по цялото корито на реката с цел дърводобив. Фирмите се отказват щом разберат, че трябва да премахнат само дърветата, отбелязани от еколога на общината. Нашето желание е да бъде премахвана само растителността, която наистина пречи на свободното преминаване на водата,  а не да се секат страничните дървета, имащи брегоукрепващи функции.“ – обясни кметът Иван Гавалюгов по време на днешния брифинг с медиите.


Той съобщи още, че в момента се почиства и укрепва проблемен участък от брега на Стара река, която преминава през вилна зона Зелин.