Корекцията на коритото на река Осеница се наложи след подадени няколко сигнала до кметство Врачеш от граждани, живеещи в района. Притесненията на хората идвали от силната корозия на брега на реката на това място и подкопаването на основите на близкия пешеходен мост. 


Корекцията на коритото бе извършена вчера от Общинско предприятие БКС. Положени бяха няколко кубика насип от чакъл и бетон.