В изпълнение на Решение 260/26.11.2020 г. на ОбС - Ботевград, общинската администрация осигурява онлайн излъчване на живо на заседанията на местния парламент.


Днешната извънредна сесия на ОбС, която ще започне в 17:00 ч., можете да проследите на следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=-P0JEJmqhB4