По време на официалните празници Коледа и Нова година Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще осигури дежурни инспектори в цялата страна. Гражданите ще имат възможност на подават сигнали при нередности, включително на горещия телефон на БАБХ 0700 122 99. Празничните проверки започват от утре, 21.12.2022 г., и ще продължат до 02.01.2023 г. включително.


Инспекторите ще проверяват предприятия за производство, обекти за търговия на едро и дребно с храни, заведения за обществено хранене, пазари и борси в цялата страна. Ще се следи за произход и правилно съхранение на суровини и храни, както и за сроковете на съхранение и етикетиране. Ще се обърне внимание осигурени ли са подходящи условия за измиване и дезинфекция, подходящо работно облекло и лични предпазни средства на персонала.