От отколешни врамена българинът е имал своите ритуали за предричане на времето. И най вече на реколтата за предстоящата година.


Това е същността на провежданите в центъра на Етрополе т.н. „Пеене не пръстенете”, в два дни: топене и напяване.


На 11 януари от 16:00 ч. на площад "Зольовец" премина първата част на ритуала ", в която взеха участие:


• Женска вокална група „Димана” към НЧ „Тодор Пеев-1871”, 


• Детска вокална група за народно пеене „Звездица” към НЧ „Тодор Пеев-1871”, 


• Танцов ансамбъл „Балканска младост” към НЧ „Тодор Пеев1871”, 


• Исторически музей – гр. Етрополе и 


• Духов оркестър – гр. Етрополе.


Започна се с народните хора и мелодии ат Духовия оркестър към местното читалище. Запяването на вокалната група „Димана” и хорото, което подхващат децата от „Балканска младост”, подканят дошлите на ритуала да се включат в събитието.


Същото прави и „кърачицата”, която тръгва с котлето и подканва всеки да пусне своя нишан.


Продължението е през втория ден, на 12 януари, когато са и наричанията. 


Днешният,първи ден, завършва с раздаването на жито със заръката: „Оставете го под възглавниците и каквото сънувате тази вечер, ще се сбъдне!”