Община Ботевград има намерение да въведе интелигентна система за сметосъбиране. Това става ясно от обявената днес обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуга за интелигентно сметосъбиране за нуждите на Община Ботевград“. Срокът за подаване на оферти или на заявления за участие е 23:59 часа на 20 февруари 2023 г. 


Според посочената информация, обществената поръчка съдържа следните основни дейности (фази), които формират обхвата на проекта:


Дейност 1 – Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Устройства за дистанционно отчитане на ниво на отпадък и UHF RFID тагове за контейнери 150 броя


Дейност 2 – Доставка и монтаж на UHF RFID тагове за 3 935 броя за всички контейнери и кофи


Дейност 3 - Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на бордово оборудване за измерване и предаване към Платформата на информация за тежестта на контейнери и кофи, GPS позициониране на камионите, оборудване за прочитане на UHF RFID тагове и предаване на данни в реално време за 9 броя сметосъбиращи камиони на ОП БКС


Дейност 4 – Конфигуриране на Платформата с данните, постъпващи от оборудването по Дейности 1-3, работеща върху облачна инфраструктура


Дейност 5 - Поддръжка на  цялостното решение за срок от 36 месеца.


Проектът комбинира хардуерни компоненти за директно измерване на теглото на контейнерите за разделни отпадъци с автоматична система за инвентаризация. Чрез UHF RFID антени се „прочита” информацията от всеки обслужен контейнер, оборудван с RFID таг. Информацията се изпраща към централизираната платформа, където се анализира в реално време.


Услугата за умно управление на отпадъци се използва от общини и сметосъбиращи компании. С помощта на датчици тя автоматично идентифицира степента на запълване на контейнерите за смет и количеството отпадъци, което се извозва. Системата предлага автоматизирани изчисления на маршрут и навигация, базирани на анализ на информация, както и отчет за сметосъбиране до клиентите. Използването ѝ спестява времеви ресурс, а във финансов аспект може да намали с до 70% разходите за сметосъбиране. Системата осигурява ползи и за гражданите, като информира сметоизвозващите компании в случай на запълване на контейнер преди планираното изхвърляне, както и осигурява алармиране в случай на пожар. Датчиците сигнализират и в случай на обръщане или преместване на контейнерите, което помага за превенция на вандалски прояви.


Прогнозната стойност на настоящата поръчката е в размер на 480 000 лв. без ДДС.


Още информация ще откриете ТУК