За по-голяма сигурност и спокойствие на гражданите, системата за видеонаблюдение в община Ботевград ще бъде разширена с още 9 камери. На днешното редовно заседание Общинският съвет одобри схемата за разположение на камерите, предложена от общинската администрация. Една ще бъде монтирана в Ботевград, a по две в селата Липница, Боженица, Радотина и Краево.


Докладната записка беше подкрепена с 24 гласа „за“, 2 - "въздържал се", 2-ма съветници не участваха в гласуването.


Средствата за закупуване и монтиране на камерите - 2 625 лева, ще бъдат осигурени от собствени приходи на Община Ботевград.