След големия и интерес към срещата с професор Пламен Митев, преподавател в СУ „Климент Охридски“, на 22 февруари,  Исторически музей-Правец и Общински комитет „Васил Левски“ продължават със съвместните събития, посветени на 150-годишнината от гибелта на Апостола. 


На 1-ви март 2023 г. в залата на Исторически музей-Правец се състоя тържествено връчване на наградените участници в конкурса „Като теб, Апостоле“ за написване на есе, кратък разказ или стихотворение, обявен от ИМ-Правец и ОбК „Васил Левски“ преди месец. Силното вълнение на младите творци беше осезаемо и оправдано. 


Съгласно предварително обявения регламент, участниците бяха  разпредени в три възрастови групи: I – IV клас; V – VII клас и VIII – XII клас. В конкурса взеха участие 58 млади творци от всички училища в община Правец. Най-масово е участието в групата от начален етап на обучение  - 31 ученици. Следва гимназиален етап с 19 участници и прогимназиален с 8 ученици. 


Татяна Борисова – Директор на ИМ-Правец и Председател на ОбК „Васил Левски“ откри събитието, обобщи резултатите и връчи наградите. Класирането е направено от жури в състав: Христина Иванова – изпълняващ длъжността Директор на ПГПЧЕ „Алеко Константинов“, Ина Георгиева – преподавател по история и цивилизация в НПГ по КТС и Ивелина Иванова – преподавател по български език и литература в ОУ „Васил Левски“, Правец.


Ето и имената на наградените участници в конкурса „Като теб Апостоле“:


Начален етап 1-4 клас:


1.Ния Владимирова Владимирова 3а кл., ОУ „Васил Левски“, Правец


2.Димана Илианова Димитрова 4б кл., ОУ „Васил Левски“, Правец


3.Диляна Бориславова Борисова 4б кл., ОУ „Васил Левски“, Правец


Поощрителни награди – Тодор Пенчев Тодоров, 3 кл., Джурово,        Даниел Пламенов Паригвоздев, 2а кл., ОУ „Васил Левски“, Правец


Специална награда – Дария Николаева Драганова 3а кл., ОУ „Васил Левски“, Правец


Прогимназиален етап 5-7 клас:


1.Радославка Пламенова Найденова 6а кл., ОУ „Васил Левски“, Правец


2.Камелия Адрианова Игнатова 5б кл., ОУ „Васил Левски“, Правец


3.Емилия Петрова Христова, 6 кл., ОУ „Васил Левски“, с. Видраре


Поощрителни награди – Маргарита Славчова Николаева, 6 кл. ОУ „Любен Каравелов“, с. Осиковица 


Гимназиален етап 8-12 клас:


1.Радослав Иванов Петров 9 б кл. – ПГПЧЕ


2.Деян Благовестов Кукерски 9 кл. – ПГПЧЕ


3.Петър Николай Петров 8 кл. – НПГ по КТС


Поощрителни награди – Диана Владиславова Иванова – 9 кл. НПГ по КТС, Иван Иванов Димитров – 10 кл. от НПГ по КТС, Памела Красимирова Коцева – 9 б кл. ПГПЧЕ


Специални награди – Ванеса Николаева Николова, 10 кл. НПГ по КТС, Даниел Петков Добревски – 12 кл. от ПГПЧЕ  


Наградите в трите възрастови категории за първо, второ и трето място са парични, съответно по 100, 70 и 50 лв. Три специални награди получават луксозен пътеводител „По стъпките на Апостола“, издание на Националния музей „Васил Левски“- Карлово. С поощрителната награда – юбилеен календар за Васил Левски са отличени шест участници. Всички награди са придружени с грамоти. 


На всички останали участници бе връчена грамота за участие в конкурса и магнит с образа на Васил Левски. Всички млади творци получиха и мартеници с пожелание за здраве и нови успехи. Паричните награди са осигурени от Сдружение Общобългарски комитет „Васил Левски“ по проект, финансиран от Министерство на културата.


Екипът на Исторически музей-Правец благодари на всички, които се включиха със свои произведения в конкурса. Благодари на преподавателите по български език и история за съдействието, на класните ръководители на участниците. С благодарност се обръща към директорите на училищата за съпричастието и съдействието по време на всички събития, организирани и с участието на музея под наслов: „150 години БЕЗСМЪРТИЕ“.


"За Апостола Левски не трябва да говорим само около датите 18 и 19 февруари. Него го носим в сърцата си. Обещахме на наградените млади творци, че техните произведения ще бъдат публикувани в малка книжка, подходящо илюстрована", сподели Татяна Борисова.