Само една строителна фирма е подала документи за участие в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет „Изграждане на мини футболно игрище в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ботевград“. Това е ботевградската "Г. Гетов" ЕООД. Нейното ценово предложение е 141 990,59 лв. без ДДС при прогнозна стойност на поръчката - 144 255,29 лв. без ДДС.


Намерението на Община Ботевград е на мястото на съществуващата площадка в училището да бъде изградено мини футболно игрище с изкуствена трева с размери 23,27 х 44 метра. Първоначално ще се извърши изравняване на съществуваща асфалтова настилка, след което ще бъде изпълнен изкоп с дълбочина 50 см. за ивичен фундамент. След подравняването ще бъде доставена, разстлана и валирана (трамбована) на 2 пласта дрениращ материал по 15 см. – по-ситна и по-едра фракция. Ще бъде положен и геотекстил в два пласта. Предвижда се още да бъде положена изкуствена трева за спортни игрища, включително консумативи, кварцов пясък и гранула SBR, разчертаване по футболното игрище с бели ленти и доставка и монтаж на оборудване, включващо два броя футболни врати. В зоната на игрището ще бъдат оформени наклони за отводняване и доставена и монтирана дебелостенна дренажна тръба ф110, перфорирана в горната част. Ще бъде доставен и положен дренажен материал и геотекстил в два пласта. Също така се предвижда и изграждане на шахта за продухване на дренажната тръба при евентуално затлачване. По периферията на игрището ще бъде монтирана ограда, както и метална врата за монтаж към оградата. Предвидена е доставка и монтаж на 6 броя пилони за осветителни тела над оградата, обграждаща игрището за мини футбол.


Срокът за изпълнение на обществената поръчка е до 60 календарни дни, считано от сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка.


Обществената поръчка се финансира от Министерство на образованието и науката по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и


общинските училища и Община Ботевград. Безвъзмездното финансиране от МОН по програмата - 169 986,35 лв. с вкл. ДДС. Съфинансиране от Община Ботевград – 3 120 лв. с вкл. ДДС.


Още информация ще откриете ТУК