Започна изграждането на мини футболно игрище в двора на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Ботевград. Дейностите се финансират от Министерство на образованието и науката по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища и Община Ботевград.


След проведената от Община Ботевград обществена поръчка, единствен кандидат да извърши изграждането бе „Г.Гетов“ ЕООД. Ценовото предложение на ботевградската фирма бе 144 151,99 лв. без ДДС.


Проектът предвижда изграждането на игрище за мини футбол с изкуствена трева с размери 23,27/44 метра. В момента се издига фундаментът на съоръжението. Изкуствената трева, която ще бъде положена след това, е за спортни игрища, включваща и консумативи - кварцов пясък и гранула SBR. Футболното игрище ще бъде разчертано с бели ленти, ще бъдат монтирани и два броя врати. В зоната на игрището ще бъдат оформени наклони за отводняване и доставена и монтирана дебелостенна дренажна тръба ф110, перфорирана в горната част. Ще бъде доставен и положен дренажен материал и геотекстил в два пласта. Предвижда се и изграждане на шахта за продухване на дренажната тръба при евентуално затлачване. По периферията на игрището ще бъде вдигната ограда с метална врата. Предвиден е и монтаж на 6 броя пилони за осветителни тела над оградата, обграждаща игрището за мини футбол.


Срокът за изпълнение на дейностите е до 60 календарни дни.