Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област публикува изработената кадастрална карта и кадастрални регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на град Правец. 


Поради големия интерес и наближаващия краен срок за обжалвания пред Агенцията, Община Правец обявява 11 март /събота/ и 18 март /събота/ за дни, в които дежурен общински служител, в часовия пояс от 8:00 до 14:00 часа, ще съдейства на гражданите на направят проверка на имотите си.