Защо умират пчелите през зимата? 


На този въпрос и на още много други ще отговори д-р Илиян Димитров Гечев – ветеринарен лекар, експерт по пчелни болести. 


Пчеларско дружество „ДИМИТЪР ПАНЧЕВ 2008” гр. Ботевград кани всички  заинтересовани пчелари на образователна лекция по наболялата тема: 


„Изчезване на пчелните семейства – причини и решения“


Дата: 16.03.2023год.


Място: Клуб на пчеларите – Ботевград (входът е между градската библиотека и туристическия информационен център на общината)


Начало: 17:30 часа


Вход: свободен


Д-р Гечев ще запознае пчеларите от района с вероятни причини за внезапно изчезване на пчелни семейства, както и с резултати от негови изследвания на болести. На срещата ще се дискутират добри пчеларски практики и техники.