През 2022 година Община Ботевград е подпомогнала финансово 6 двойки с репродуктивни проблеми. Пет от тях са получили еднократна финансова помощ в размер на 2 000 лева, една двойка е подпомогната със 734 лева за процедура ин витро. При една от двойките вече има родено бебе. 


Средствата се отпуснати от заложените в бюджета за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми, живеещи в община Ботевград. Както сме писали, заявления се приемат целогодишно. Кандидатите (семейство, двойка, лице) трябва да отговарят на определени критерии. Повече информация за тях и необходимите документи дава Правилникът, който е публикуван на интернет страницата на Община Ботевград: тук


Заявленията се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета на Ботевград. В нея влизат трима общински съветници, които са лекари по професия, представители на общинската администрация и акушер-гинеколог. Комисията заседава веднъж на три месеца, а ако има повече постъпили заявления, ги разглежда своевременно.


За сумата, която представлява еднократна финансова помощ, кандидатства един от партньорите. Тя се отпуска след представяне на съответните разходни документи за извършени изследвания и процедури за лечение на безплодие.