Кога? 2-ри до 4-ти май 2023 г. Всеки ден от 18.00 часа в трите дни.


Къде? В парка на училището.


Защо? Ученици и учители ще презентират по атрактивен начин най-интересното и полезното от света на природните, хуманитарните, социалните и приложните науки.


Искате да сте най-добрите и знания да усвоите – вещи да сте в чуждите езици, да сте знаещи математици и безупречни информатици... Направете избор верен и бързо ще се убедите, ако през май ни посетите на уроците открити в дните!


Учениците на ППМГ с ентусиазъм и желание знания ще демонстрират, благородно ще се конкурират.