На днешния брифинг с местните медии кметът Иван Гавалюгов направи коментар по повод изразено недоволство от страна на спортни клубове от начина, по който са разпределени средствата за спорт, отпуснати от Община Ботевград през настоящата година. Ето какво заяви той:


Когато Община Ботевград разпределяше по стария начин средствата за спорт, които всяка година, държа да отбележа, се увеличаваха, имаше недоволни от клубовете, че те били разпределяни субективно – ощетявали едни, облагодетелствали други. Средствата се разпределяха от постоянната комисия за младежта и спорта към Общинския съвет. Много настояваха общинските съветниците, аз го приемам както тяхно виждане, да бъде създадена наредба, която по абсолютно обективен начин да прави разпределението на средства на клубовете, развиващи дейност на територията на община Ботевград. Миналата пролет, ако не се лъжа, беше внесено предложение, беше избрана комисия, която в края на август месец да изготви такава наредба, която да бъде одобрена от Общинския съвет, и в новата 2023 година средствата да бъдат разпределени, съгласно разпоредбите и критериите, утвърдени във въпросната общинска наредба. Факт е, че се позабавиха с няколко месеца, вероятно са обсъждали, дебатирали, взаимствали от други такива добри практики в други общини. Тази година – март месец, наредбата беше приета. Държа да отбележа, че във въпросната комисия участваха може би десетина общински съветници – представители на абсолютно всички групи в Общински съвет – Ботевград, и четирима служители на общинската администрация, които имаха повече координационни и организационни функции. Наредбата беше приета с пълно мнозинство, почти нямаше дебати. На базата на тази наредба и критериите, заложени в нея, комисията прие документите на спортните клубове и направи разпределение. 


Ако някой има някакви претенции, редно е да се обърне към тази комисия и да каже, че има проблеми с наредбата и средствата не са разпределени правилно. Само ще кажа, че съм убеден, че в наредбата има какво да се оптимизира, подобрява, изяснява, конкретизира и т.н. Бях сигурен, че каквато и наредба да се приеме, тя ще търпи развитие. За съжаление спортните клубове може би са прави, че не е добре комуникирано с тях при изготвяне на наредбата. Но факт е, че такава има и е приета от Общинския съвет. Вярвам, че общинските съветници добре се подготвят за сесия, и когато гласуват по един или друг начин, те гласуват информирано и осъзнато, така би трябвало да бъде. Така че беше ясно на всички, включително и на мен, че каквато и наредба да бъде приета, това съм го заявявал, тя ще направи обективно разпределение на средствата по субективни критерии, заложени обаче в официален нормативен документ. А защо субективни, защото е много трудно да разпределяш средства между организации, които развиват спортна дейност, но спортовете са разнородни, с много различен характер, естество, спортен календар и т.н. Даже тук се коментираше, че някои спортове са по-трудни от други. Това съм го чувал от представители на спортни клубове. Сигурно всеки смята, че неговият спорт е най-специфичен, най-труден. 


На страницата на Община Ботевград вече сме публикували, не само размера на сумата и разпределението на средствата, а и самия начин как се e стигналото до съответната сума за всеки един клуб – на база на получени точки, които са предвидени в съответната общинска наредба, по критерии за масовост, участие в спортни състезания и критерии за постижения най-общо казано. Абсолютно публично може да се види как е станало разпределението на общинските средства. 


Още следващата седмица ще организирам среща с всички спортни клубове с идеята всеки да направи своето аргументирано, по възможност и в писмен вид, предложение как да бъде изменена наредбата, по която се разпределят средствата за спорт в община Ботевград. Силно съм песимистичен, че ще се стигне до някакво взаимно удовлетворяващо клубовете решение, защото, пак казвам, спортовете и клубовете са много разнородни и като активност, и като постижения, и като специфика най-вече на спортовете, така че всички да са доволни.


Тъй като в така изработената наредба от Общински съвет – Ботевград, се предвижда финансово подпомагане на клубовете, но само в частта детско-юношески спорт, постижения, участия на състезатели – професионални, над 20 години, не се финансира. По тази причина ФК “Балкан“ не получи средства за издръжка и участие на представителния футболен отбор. Ето защо в предстоящата извънредна сесия включваме докладна, извън тези 180 000 лева, да бъдат гласувани 30 000 лева за подпомагане участието на мъжкия ФК “Балкан“ в първенството на “В“ републиканска футболна група. Аналогично постъпваме и с други не финансирани клубове и възрасти, имаме още три футболни отбора, те участват на много по-ниско ниво – аматьорско – на селата Скравена, Трудовец, и ФК “Козаро“ – Ботевград, Там предлагаме по 5 000 лева подпомагане. Така че Общински съвет – Ботевград може да гласува и допълнителни средства с отделни решения. 


В разговор клубът по шахмат, който е недопустим за финансиране, съгласно критериите, също изразява претенции, те са основателни, че трябва да има помощ от Общината. Има още два клуба, които не са допуснати за финансиране, тъй като те не отговарят на критериите да са извършвали дейности и не са участвали в състезания на съответните федерации през 2022 год. 


Имаше много мнения, че спортните клубове трябва да започнат да плащат наеми на Община Ботевград и на ОП “Балкан“, което стопанисва спортната база, за това че използват към настоящия момент абсолютно безвъзмездно общинската спортна база, а издръжката й по отчетите, които наскоро бяха обявени, е около 900 000 лева. Сериозно увеличение заради увеличените разходи за ел. енергия. Това са средства, които индиректно, да не кажа директно, отново са за спорт, освен тези стотин хиляди лева, които се отделят от общинския бюджет за финансово подпомагане. Някои клубове си помислиха или леко са се объркали, казвам го с най-добри намерения, защото аз съм човек тясно свързан със спорта, може да се каже, че излизам от спортните среди, че Общината трябва изцяло да издържа даден спортен клуб. Държа да отбележа, че тя не е собственик или участник в управлението на който и да е клуб. Всички клубове, това всъщност е залегнало в наредбата, които получават общинско финансиране, трябва да са регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. Не случайно се казва финансово подпомагане, което означава, че не издържаш изцяло. Всички клубове, с много малки изключения, се финансират основно от такси за упражняванe на дадения вид спорт. Тези такси се плащат от родителите на децата. Облекчили сме ги максимално, като напълно безплатно предоставяме спортната база, а за нейната издръжка средствата не са малко. Отделно спортните клубове получават по съответните критерии финансиране чрез Министерството на младежта и спорта и чрез съответните федерации. Те не са достатъчни за цялостната издръжка, но има различни източници за финансиране. 


Не могат да очакват клубовете, че ще бъдат издържани от Община Ботевград, те ще бъдат подпомагани, но не и издържани. Винаги ще има доволни и недоволни от разпределените средства. Мое желание беше те да бъдат увеличени през настоящата година. Ограничението на това, че ползваме параметрите от бюджета за 2022 година, беше основание тези средства да се запазят в същия размер, което не означава, че през тази година, в близко бъдеще, няма да бъдат увеличени, след като се приеме държавният бюджет, а впоследствие и общинският бюджет. 


Със сигурност ще организирам среща с клубовете, Ще поканя, разбира се, представители на Общинския съвет, участници в комисията, разработила тази наредба, защото съм убеден, че тя се нуждае от оптимизиране. Може да не е много добра, но е някаква основа за разпределение на общински средства, така като много отдавна апелират и призовават общинските съветници. Винаги моят аргумент е бил: Вие имате законодателната инициатива, направете я, аз в този процес не искам да участвам, за да не бъда обвинен в пристрастие. И сега излиза, че има недоволни. Поемам вината, макар да нямам никаква роля в разработването на въпросната наредба, с което не бягам от отговорност. 


Кметът Гавалюгов разясни, че според наредбата, за да бъдат подпомогнати, клубовете подават заявление с финансов план, подписват договор, а в края на годината подават отчет за изразходваните средства. 


Градоначалникът подчерта, че Общината ще продължи да влага средства в подобряване на спортната база. Той даде като пример предстоящото изграждане на две съблекални при спортно-тренировъчен комплекс “Балкан“, за което е осигурено външно финансиране по проект “Красива България“, изграждане на игрище в двора на ОУ “Св. св. Кирил и Методий“ – Ботевград, ремонт на физкултурния салон в ППМГ “Акад. проф. д-р Асен Златаров“ и други обекти. 


“Съвсем скоро ще внеса докладна в Общинския съвет за възстановяване на стадиона във Врачеш. Направен е оглед на терена и имаме представа колко би струвало неговото възстановяване“, добави той в заключение.


Методики за оценки на спортните клубове, одобрени за финансово подпомагане за 2023 г.


Списък на спортните клубове