Канализацията не може да побере дъждовните води и главният път /улица Акад. Асен Златаров”/ в Зелин се е превърнал в река. Водата извира от шахтите. От ВиК потвърдиха, че не става дума за авария. В момента няма абонати на дружеството без вода.