При пълна зала се проведе срещата на общинското ръководство със собственици на имоти в Зелин. Тя се състоя вчера от 18 часа в зала “Ботевград“. Повод за срещата стана подписка, в която хората поставят основни проблеми, свързани с електроснабдяването, качеството на водата и зимното поддържане на уличната мрежа във вилната зона, и настояват да бъдат предприети конкретни действия за тяхното решаване и недопускането им. На поканата на кмета Иван Гавалюгов се отзоваха представители на ЕРМ Запад – Борислав Шумаров – зам.-ръководител на направление за София област и Васко Луканов – ръководител оперативен център – Ботевград , и на “ВиК София“ ЕООД  - Радослав Наков – ръководител на технически район – Ботевград. Към тях бяха отправени редица въпроси. Не бяха спестени и упреците към ЕРМ Запад, че не се работи превантивно за поддържане на ел. мрежата в Зелин, което, според собствениците на имоти, е довело до прекъсване на електрозахранването при обилния снеговалеж и липсата на ток в продължение на дни. Хората съобщиха за неподрязани клони, оплетени в жиците, едва крепящи се счупени електрически стълбове, които са в това състояние от години, въпреки подадените сигнали, необезопасени съоръжения, ниско напрежение в различни точки на вилната зона, непочистване около мрежата, преминаваща през частни имоти и други. 


От ЕРМ Западат поеха ангажимент да изготвят график за почистване на мрежата в по-голям обем при благоприятни метеорологични условия. По думи на представителите на ЕРМ Запад кастренето може да бъде изпълнено в рамките на три месеца. До 7 януари 2024 год. ще бъде изготвен график за почистването, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Ботевград. 


Ръководителят на оперативен център –Ботевград уведоми присъстващите, че са предприети мерки за решаване на проблема с ниското напрежение. “Изградени са два нови трафопоста, които тепърва ще им се развиват клоновете, които да обхванат определен участък. Ако и след това има проблеми с ниското напрежение, ще продължим да работим. Навсякъде се действа индивидуално, където е необходимо ще се изтегля проводник, ако е по-масирано, се прави нов трафопост“, обясни Васко Луканов.    


От ЕРМ Запад поеха ангажимент да уточнят първите точки, на които ще бъдат поставени уреди за измерване на напрежението в рамките на седем дни. “На база на резултатите ще се предприемат и съответните мерки за подобряване на напрежението“, обеща Борислав Шумаров. Той пое ангажимент и за подмяна на счупените стълбове във вилната зона. 


Кметът Иван Гавалюгов вметна, че Община Ботевград може да съдейства за изграждане на нови трафопостове, предоставяйки общински терени за тях, така че вилната зона да се обезпечи с необходимите мощности с оглед на нуждите, които растат прогресивно. "По този въпрос действително се работи, съвместно с Общината, по наша инициатива. Те трябва да се включат в съответните инвестиционни програми. Ако питате за срок, в рамките на три години, според мен, въпросът за изграждане на нови мощности може да бъде решен, така че да бъде задоволено нарасналото потребление на вилната зона. Ние не можем да ги задължим, но вие можете да отправяте сигнали до Комисията по енергийно и водно регулиране. Те дават срокове, в които проблемът трябва да бъде отстранен“, обясни Иван Гавалюгов.


Кметът се ангажира до 15 януари 2024 год. да проведе среща, от която да стане ясно какви мощности се предвиждат във вилна зона Зелин и какви са сроковете за тяхното реализиране.  Също така той пое ангажимент да информира хората своевременно - до края на януари, за резултатите. 


По втората точка от подписката – какви са перспективите за подобряване на качеството на водата в Зелин и сроковете за тяхното реализиране, най-напред отношение взе кметът Иван Гавалюгов. 


“Имам уверението на новия изпълнителен директор на ВиК Холдинг – Лозко Лозев, по време на срещата ни преди десет дни, че проблемът с изграждането на въпросните модулни станции за пречистване на водата ще бъде решен в рамките на следващата година. В момента обмислят каква технология да заложат в обществената поръчка за избор на изпълнител, която ще се проведе от ВиК София“, обясни той. Кметът Гавалюгов уточни, че първоначално е ставало дума за една такава станция, но впоследствие е обсъден вариант за разполагане на две съоръжения, за да бъде обслужена максимална част от вилната зона по гравитачен път. 


Градоначалникът информира присъстващите, че в продължение на година са извършвани проучвания на вода с висока мътност, тъй като основните водоизточници във вилната зона са от планински речни водохващания, които са три на брой. По негови думи срокът на доставка и монтаж на тези модулни пречиствателни станции е три месеца. “Община Ботевград не е възложител. Това ще са съоръжения, които ще са собственост на ВиК дружеството“, уточни той. В хода на срещата кметът информира присъстващите, че Общината има готовност да съдейства за подготвяне на тръжната документация. 


Иван Гавалюгов изясни какво зависи от Общината за подобряване на качеството на водата – цялостно проектиране на подмяната на водоснабдителната система в Зелин. Тя е изграждана в годините назад, и в по-голямата си част на частни начала. “Имаме идеен проект за подмяна на водопреносната мрежа в цялата вилна зона, имаме изготвен технически проект за подмяната на водопровод и канализация по главната улица – от града до складовете. Нещо повече – проведена е процедура за избор на изпълнител с подусловие изпълнение на обекта при осигуряване на финансиране. Заявили сме съответната нужда, тъй като средствата са доста сериозни, пред Министерството на финансите. В последната редакция на Приложение 3 към бюджета за 2024 год. на Република България тази инфраструктура е включена. Очакваме през следващата година подмяната на водопровода и канализацията по главната улица във вилната зона да бъде финансирана с държавни средства. Досега е извършвана частична подмяна, което е крайно недостатъчно. Трябва да се работи не на парче, а генерално. Със сигурност в средата на следващата година Община Ботевград ще финансира технически проект за цялостна подмяна на водопровода и съответно ще търсим различни източници на финансиране, както осигурихме финансиране за подмяна на водопровода в Трудовец“, обясни кметът Гавалюгов.


Ръководителят на Техническия район на ВиК в Ботевград Радослав Наков уведоми хората, че причините за мънтната вода са валежите и дейността на дърводобивните фирми. “Това, което ние правим, е да елиминираме Ечемишка река, която най-много се замътнява, но пък е най-големият приток за резервоара. Когато успеем, хващаме я навреме, стремим се хем да има вода, защото водата от язовира не стига до високите части,  хем да не е мътна. Чистим водохващанията, но когато водата дойде мътна, няма нещо, което може да я пречисти освен модерни съоръжения, като модулните станции, за които говорим“, допълни той.


Радослав Наков обясни, че се взимат проби от водата, като последната е във връзка със сигнали на живеещи в Зелин. По думите му водата отговаря на изискванията по микробиологични показатели, но е замътнена. Това негово твърдение беше оспорено от млада жена, която също е сигнализирала РЗИ – София област за лошото качество на водата. Тя съобщи, че в една от пробите е констатирано завишено количество на манган. 


В отговор Радослав Наков припомни, като преди това спомена за многото постъпили оплаквания, че от 1 март 2023 година вилна зона Зелин не се таксува за пречистване на вода. От РЗИ са предупредили ВиК София, че ако сигналите продължат и отново се потвърди лошото качество, ще бъде издадено предписание за спиране на водата. Тогава ВиК ще бъде задължено да доставя вода на хората във вилната зона с водоноска. Това съобщи още ръководителят на Технически район - Ботевград.  


В заключение по точката за лошото качество на водата в Зелин, кметът заяви, че е напълно реалистично до средата на следващата година във вилната зона да има пречиствателни съоръжения. 


Дискутиран бе и проблемът с липсата на вода през летните месеци във високите части на Зелин. Според Радослав Наков той няма да се реши, докато не се качи язовирска вода до резервоарите. Той е на мнение, че това трябва да се съчетае с изграждането на нов водопровод и канализация по главния път. “На този етап редуваме, когато няма вода в района на “Чановете“, има в зелинска Чеканица, и обратно“, обясни Наков. Той съобщи още, че партидите към ВиК в Зелин са 856, а се събират около 5-6 000 лева средно на месец.


По отношение организацията за сметосъбирането във вилните зони на Ботевград, е поставена задача на ОП БКС да обособят площадки за контейнери. 


Що се отнася до проблема с непочистените от снега и неопесъчени улици след обилния снеговалеж, живеещи в Зелин уточниха, че това се случва за първи път, откакто тази дейност се изпълнява от ОП БКС. 


“Явно е въпрос на недобра организация. Ще го коригираме. Имам такива наблюдения. До мен бяха подадени сигнали по време на големия сняг. Лично се качих до по-високите улици, като “Люляк“ и пресечните й. Беше отъпкано само. Може би проблемът е в това, че им възложих от тази година да почистват междуселищните общински пътища. Може би е наша греша, може би е въпрос на логистика“, обясни кметът Иван Гавалюгов и пое ангажимент при следващия снеговалеж да не се стига отново до този проблем. Той съобщи, че намеренията са БКС да бъде дооборудвано с допълнителна техника, тъй като периметърът им на работа по снегопочистването се е увеличил.