В общинската администрация е постъпило писмо от управителя на „МБАЛ - Ботевград“ - Орлин Цветков, с искане за отпускане на финансови средства от Община Ботевград за закупуване на фабрично обновен, окомплектован с нова рентгенова тръба, компютърен томограф за нуждите на лечебното заведение. Нужната сума за подпомагане на болницата да закупи медицинската апаратура е в размер на 50 000 лева.  


“Направихме проучване на пазара и анализ на финансовото състояние на МБАЛ, като за нашата цел преценихме, че е възможно да закупим фабрично реновиран компютърен томограф, с нова рентгенова тръба, се казва в писмото до Общината. Същевременно бяха направени и предварителни консултации с технически лица - инженери, рентгенови специалисти. Приехме, че това е добро решение на съотношението цена, технологични възможности и гаранции на производителя. За целта започнахме процедура по закупуване на фабрично обновен компютърен томограф, като през месец април обявихме обществена поръчка за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционно техническо обслужване и обучение за работа на персонала. По посочената процедура има подадена оферта от СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД с цена 249 900 лева, без ДДС“, посочва управителят на МБАЛ в докладната записка. 


Предложението за отпускане на сумата от 50 000 лева е внесено от кмета Иван Гавалюгов в Общинския съвет. То ще бъде гласувано на извънредното заседание, насрочено на 15 юни – четвъртък.