До няколко дни ще бъде напълно готов паркингът на бул. „Цар Освободител“ 22, зад блока срещу МБАЛ – Ботевград. Ремонтните дейности започнаха преди близо един месец. Те се извършват от „ЕМ ДЖИ строй груп“ ЕООД и са на стойност 60 000 лв. с ДДС.


Новият паркинг вече разполага с оттоци за повърхностни води, пожарен хидрант, нови бордюри, асфалтово покритие, както и съвсем скоро – хоризонтална маркировка. Неговият капацитет вече ще е 38 паркоместа, в това число – 2 места за преференциално паркиране на хора с увреждания. Отредено е и място за поставяне на съдове за смет.


Дейностите по обновяването на паркинга на бул. „Цар Освободител“ 22 са включени в текущите ремонти на Община Ботевград за 2021 г.