Община Ботевград има намерение да възложи извършването на проектантска дейност и авторски надзор по задание „Изграждане на покрит фермерски пазар, находящ се в поземлен имот с идентификатор 05815.303.168 по ККиКР на гр. Ботевград“. Това става ясно от внесено предложение в местния парламент.


В него се посочва, че избор на изпълнител за проектирането и авторския надзор ще бъде направен чрез обществена поръчка „събиране на оферти с обява“ (съгл. чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП), а прогнозната стойност е до 73 000 лв.


Необходимите средства ще бъдат гласувани от общинските съветници на извънредна сесия, която ще се състои този четвъртък – 15 юни.