Ясни са резултатите от НВО в 7 и 10 клас. Статистиката показва, че средните резултати на учениците в ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“ по всички предмети са по-високи от средните, постигнати на областно и национално ниво: 


7 клас


Български език и литература


72.36 – ниво училище


48.10 – регионално ниво


55.03 – национално ниво


Математика


39.72 – ниво училище


28.28 – регионално ниво


35.29 – национално ниво


Английски език


90.13 – ниво училище


84.17 – регионално ниво


86.48 – национално ниво


10 клас


Български език и литература


60.32 – ниво училище


45.28 – регионално ниво


49.44 – национално ниво


Математика


36.29 – ниво училище


29.45 – регионално ниво


34.50 – национално ниво


ИТ и Дигитални компетентности


64.57 – ниво училище


56.47 – регионално ниво


53.68 – национално ниво


Английски език


83.16 – ниво училище


74.15 – регионално ниво


80.38 – национално ниво


Немски език


94.62 – ниво училище


70.25 – регионално ниво


82.66 – национално ниво