В днешната инициатива „Трудовата борса”, която се проведе в Дирекция „Бюро по труда”, взеха участие 12 работодатели - „Интегрейтид Микроелектроникс България” ЕООД, „Сенсата Технолоджис България” ЕООД, „Граммер” АД, „Сименс” ЕООД, „Валбе-С-Стаменов” ООД, „ГРИППА” АД, „Менпауър България” ООД, СЕ Борнетце България” ЕООД, „Чипита България” АД, „Бутилираща компания - Горна баня” ООД, МВБУ-Ботевград, Централно военно окръжие - военен отдел Ботевград. Те обявиха общо 60 свободни работни места. 


Търсещите работа лица, посетили трудовата борса, бяха над 300, от които 229 регистрирани като безработни лица в ДБТ.
По обявените 60 работни места в деня на борсата, с 28 регистрирани безработни лица бе постигната договореност за директно започване на работа. На над 100 лица са приети заявления за работа и предстои работодателите да ги поканят за допълнително интервю на място във фирмите, обобщават от бюрото по труда.


От страна на служителите на дирекцията бе създадена много добра организация, като беше предоставена възможност на всички желаещи лица лично да разговарят с представителите на водещи фирми от Ботевград и региона.


През стартиралия втори програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” предстои да започне работа по проекти, свързани с квалификацията на безработните лица. По време на трудовата борса днес бе обявено, че бюрото по труда ще инициира срещи с работодатели, за да ги информирани за професиите, по които целево ще се квалифицират безработни лица. След успешно завършване на курсовете лицата ще бъдат наети на работа в съответните фирми – заявители потребност от обучени лица.


В хода на трудовата борса бе презентирана и дейността по EURES с възможностите за работа в чужбина.


Представителите на работодателите отчетоха като полезна инициативата „Трудова борса”. Те благодариха на служителите на бюрото по труда за оказаното гостоприемство и подкрепа и изразиха надежда, че и в бъдеще ще се организират подобни форуми.