Община Ботевград е внесла в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС цялата документация с описание на щетите по населени места върху общинската инфраструктура, причинени от наводненията през м. юни, както и предложения за тяхното възстановяване. Общата сума, която иска общината за възстановяване на щетите и подобряване състоянието на засегнатите инфраструктурни обекти, по предварителни изчисления е 3 577 628 лв.


За с. Врачеш са необходими близо 2 млн. лв., в които влизат: възстановяване на засегнатите участъци от улиците: „Розова долина“, „Бузлуджа“, „Патриарх Евтимий“ и „Вуно Марков“, но също - укрепване и подобряване на хидравличната проводимост на р. Чешковица, за което е направено и прединвестиционно проучване. Да припомним, че коритото на р. Чешковица, което попада в регулацията на селото, бе почистено през 2022г. и това предотврати бедствена ситуация по протежението й, но след Маргинския мост, където свършва регулацията на населеното място, не е почиствано и именно там се получи разлив, който засегна 10 имота на постоянно живеещи хора.


За с. Новачене изчисленията  възлизат на 1 114 336 лв., като за там също е направено прединвестиционно проучване за укрепване и подобряване на хидравличната проводимост на р. Новаченка /ок. 600м в регулацията на селото/ и са предвидени средства за възстановяване на асфалтобетонови настилки, предимно по улиците „Съединение“ и „Сан Стефано“. 


В с. Скравена най-засегнати са ул. „Ушите“ в местността Паланката и ул. „Пухлев дол“ във в.з. Лозята, за където са направени количествено-стойностни сметки за 146 218 лв., включващи редица дейности по възстановяване и подобряване на асфалтови настилки.


За с. Липница се предвиждат укрепителни и възстановителни дейности на стойност 183 631 лв. в засегнатите от наводнението участъци на улиците „Шишманово кале“ и „Караджа“, както и почистване и укрепване на р. Липнишка.


В с. Рашково е засегната предимно пътна инфраструктура в махалите Равна, Стойково краище, Игнатица, Червена могила, Виновград и Плачковци, както и част от ул. „Цвета Влъчкова“. За реализация на предвидените дейности е необходима инвестиция от 101 709 лв.


В с. Гурково е пострадала асфалтовата настилка по редица улици, необходимо е и почистване на наноси по р. Сухия дол., за което са необходими 148 506 лв.


Сравнително по-малко средства са необходими за възстановяване на щети в с. Рашково. Предимно в махалите Бърдото, Лъката и Лъга е необходимо да се почистят от наноси пътища, да се подсипят коловози, възстановят отводнителни окопи и др. на стойност 46 967 лв.