На интернет страницата на община Ботевград е публикуван списък на младите семейства, одобрени за летен отдих на море, средства за който са предвидени в общинския бюджет за тази година. До определения срок – 15 юни 2016 год., в деловодството на общината са постъпили 37 заявления от кандидати по програмата за летен отдих на млади семейства.  След като разгледа заявленията, четиричленна комисия с председател зам.-кмета на общината Борис Борисов установи, че 23 семейства отговорят на всички условия, а те са: децата им да са родени след 01.01.2006г.; средна възраст на родителите -  до 35 години; да имат постоянен адрес на територията на Община Ботевград; среден доход на член от семейството - по-нисък или равен на 350.00 лева за периода 01.01.2016г. - 31.05.2016г.; да нямат просрочени задължения към Община Ботевград към датата на подаване на заявлението.


Комисията е дала срок на четири семейства да заплатят задълженията си към общината, за да бъдат одобрени по социалната програма за летен отдих. 


Комисията е излязла с предложение до кмета да бъде предоставена възможност на семействата на деца с увреждания, ползващи услугите на Център за социална рехабилитация и интеграция в ОУ „Васил Левски” - Ботевград, общо 23 на брой, да участват в програмата за летен отдих на Община Ботевград при единствено условие липса на просрочени задължения към общината. Крайният срок за приемане на заявления от семействата на деца с увреждания е до 30.06.2016г.


Припомняме, че софийската фирма "Яна тур - България" ЕООД – София бе класирано на първо място в обществената поръчка за летен отдих на 245 деца, техните ръководители и 50 млади семейства от Община Ботевград. Тя ще организира почивката в хотел "Мурите Бийч”, 2 звезди, в Черноморец в периода 1 юли – 19 август 2016 год. Община Ботевград покрива разходите за нощувка, като разходите за транспорт, храна и лични нужди се покриват от кандидатите.


Протокола от заседанието на комисията може да прочетете тук: