Административният съд в София ще се произнесе в едномесечен срок по делата на сдружение „Защита здравето и живота на населението и околната среда" срещу столичния кмет Бойко Борисов. От сдружението обжалват заповед на Бойко Борисов, с която той отменя заповед на временно изпълняващия длъжността кмет на София Минко Герджиков, с която се прекратява експлоатацията на сметището в Суходол. Председателят на сдружението Венцислав Божилов заяви, че кметът на София е действал противозаконно като се е опитал да отвори пътя за работа в Суходол.

„Кметът няма право да открива и да закрива сметище. Това е работа на компетентните органи като Регионалната инспекция по околна среда и води и Министерството на околната среда и водите. Той си позволява да отменя такива заповеди”, обясни Божилов.

„Една от шестте санкции, които беше определена за България миналата година, три от които са за екология, една от трите е за третиране на софийските отпадъци, не за балите, както се спекулира от Общината, а за третиране на отпадъците в София”, поясни още Венцислав Божилов. Той уточни, че това е заради липсата на подходящи съоръжения, които се изискват от Европейския съюз - няма предварително сепариране, няма предварителни преработки, предварително обезвреждане, за да бъдат депонирани, да не се разполагат депа близо до жилищни райони, както е в Суходол и в райони с особен статут като при Минералните извори.