След многократни подписки на жителите на Зелин и граждански протест в центъра на Ботевград – един проблем за вилната зона „Зелин” е на път да бъде решен.
Агенция пътна инфраструктура обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за изграждане на шумозащитни съоръжения  в близост до 10 населени места. Едно от тях е вилната зона на Ботевград – Зелин. 11 милиона лева е общата прогнозна стойност на обявената обществена поръчка, която ще има шест обособени позиции. Втората обособена позиция е за проектиране и строителство на шумозащитни съоръжения на два участъка от АМ „Хемус“. Първият участък е вилната зона „Зелин“ на Ботевград  Предвижда се проектиране и изграждане на противошумова бариера от прозрачни поликарбонатни панели с височина 3 м и дължина 1367 м. Вторият участък е при с. Чурек. Прогнозната й стойност е 3 946 000 лв. без ДДС.