От няколко дни строителните фирми могат да подават документи за участие в подбор за изпълнител на ремонтните дейности, заложени в обществената поръчка на Община Ботевград с предмет: „Строителство и реконструкция на съществуващи улици, прилежащите тротоари и съоръжения на територията на Община Ботевград“.


Обществената поръчка е разделена на четири позиции:


Обособена позиция № 1: „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улиците „Витиня“ и „П. Р. Славейков“ във Врачеш.


Ремонтът на ул. „П. Р. Славейков“ и ул. „Витиня“ обхваща участъци с дължина съответно 164,60 и 162,46 метра. Ще бъдат извършени земни, асфалтови и пътни дейности.


Обособена позиция № 2: „Реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Христо Ботев“ и реконструкция и/или рехабилитация на прилежащи тротоари на ул. „Христо Ботев“ в Скравена“


Ремонтът на ул. „Христо Ботев“ обхваща участък с дължина 396 метра. По уличното платно ще бъдат извършени земни, асфалтови и пътни дейности, по тротоарите - земни и пътни.


Обособена позиция № 3: „Реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Стубелска“ и реконструкция и/или рехабилитация на тротоари по ул. „Стубелска“ в Трудовец“.


Ремонтът на ул. „Стубелска“ обхваща участък с дължина 635,22 метра. По уличното платно ще бъдат извършени земни, асфалтови и пътни дейности, както и ремонт на пътното тяло. По тротоарите - земни и пътни дейности.


Обособена позиция № 4: „Реконструкция и/или рехабилитация на прилежащите тротоари и пътното тяло на улиците „6 – ти Септември“ и „Боговина“ в Литаково“.


Ремонтът на ул. „6 – ти Септември“ обхваща участък с дължина 346 метра. По него ще се изпълни реконструкция на тротоарите - земни и пътни дейности.


Ремонтът на ул. „Боговина“ обхваща участък с дължина 290 метра. Тук ще бъде извършена реконструкция на уличното платно, която включва земни, асфалтови и пътни дейности, както и ремонт на пътното тяло.


Общата прогнозна стойност на поръчката е 1 115 893.90 лв. без ДДС.


Крайният срок за подаване на оферти или на заявления за участие 23:59 часа на 28 септември 2023 г.


Още информация ще откриете ТУК