Обявиха кандидатите да изпълняват строително-ремонтните дейности по обявените в началото на месеца обществени поръчки за обновяване на част от улиците: „Сан Стефано” (в отсечката от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „3-ти март“) и „Княз Борис I” (в участъка от ул. „Захари Стоянов“ до ул. „Сан Стефано“). Крайните срокове за подаване на оферти изтекоха съответно на 14 и 15 юни.


По едната позиция - „Ремонт и подмяна разпределителен водопровод, подмяна на бордюри, тротоарна настилка и асфалтиране на ул. „Сан Стефано”, в участъка от ул. „Г. С. Раковски“ до бул. „3-ти март“, документи е подал само един участник. Това е мездренската ЛКС ООД, която е направила ценово предложение от 254 578,58 лева, при прогнозна стойност 257 500,00  лева без ДДС.


По другата обществена поръчка - „Ремонт и подмяна разпределителен водопровод, подмяна на бордюри, тротоарна настилка и асфалтиране на ул. „Княз Борис I”, в участъка от ул. „Захари Стоянов“ до ул. „Сан Стефано“, оферти са внесли две фирми – ботевградската „Г. Гетов“ ЕООД и отново ЛКС ООД. Техните финансови параметри са съответно 234 977,24 и 233 848,96 лева при зададена предварителна стойност от 235 000,00 лева без ДДС.


В следващите дни предстои комисия да разгледа подадените документи и по двете обществени поръчки и да направи класирането.