На днешното редовно и последно за този мандат заседание на Общински съвет – Ботевград, бе гласувана докладна записка за избор на временно изпълняващи длъжността кмет на община Ботевград и кмет на кметствo. С 20 гласа „за“,  1 „против“ и „въздържал се“, общинските съветници решиха:


- временно изпълняващ длъжността „Кмет на община Ботевград“ - Борис Борисов, който до този момент е заемал длъжността зам.-кмет на Община Ботевград;


- временно изпълняващ длъжността „Кмет на Кметство - с. Литаково“ - Мария Недкова, която до този момент е заемала длъжността старши специалист „Бюджет и стопанска дейност“ в Кметство - с. Литаково;


- временно изпълняващи длъжността „Кмет на Кметство - с. Новачене“ - Васил Велев, който до този момент е заемал длъжността старши специалист „ТСУ“ в Кметство - с. Новачене;


- временно изпълняващи длъжността „Кмет на Кметство - с Трудовец“ - Галинка Маринова, която до този момент е заемала длъжността старши специалист „Бюджет и стопанска дейност“ в Кметство - с. Трудовец;


- временно изпълняващи длъжността „Кмет на Кметство - с. Врачеш“ - Галя Гацовска - Захариева, която до този момент е заемала длъжността старши специалист „Бюджет и стопанска дейност“ в Кметство - с. Врачеш.


Те ще останат на тези позиции до избирането на нови кметове на предстоящите избори за местна власт на 29 октомври.