Много добре изпълнение на бюджета, както в приходната му, така в разходната му част, отчетоха от общинската администрация.  По план заложените приходи в бюджета на общината за тази година са в размер на 19 932 826 лв. От тях 10 118 326 са с държавен характер. Тези пари са осигурени на 100 %. Предвидените общински приходи, които са в размер на 9 814 500 лв., също са осигурени. До момента в общинската хазна са постъпили повече от 5 000 000 лв. по проекти, 3 000 000 лв. от местни данъци и такси и 2 000 000 лв. от продажба на общинско имущество – съобщи кметът Георгиев. “Ако до края на тази година постъпят 30 000 000 за изграждане на градското сметище, бюджетът ще бъде преизпълнен” – допълни той.