При пълна зала в читалището на село Скравена Веселина Топалска представи своята мотивация, краткосрочни и дългосрочни цели за промяна към добро на средата на селото. 


Веселина Топалска е наследничка на Кьопчевия род от с. Скравена, кв. Паланката. Тя е родена през 1966 г. в гр. София. Учи средно образование в 35 Руска Езикова Гимназия „Михаил Иванович Калинин“, гр. София, след което продължава образованието си с три магистърски степени, с експертиза в технологиите, мениджмънт и екология.


Тези няколко седмици са важни за нас кандидатите за кмет, в тези седмици те се стараят да покажет как виждат развитието на селото, какви проблеми има то и как биха се решили. 


Тези седмици са по-важни за жителите на Скравена, защото те трябва да оценият и сравният кандидатурите и да направят своя информиран избор, който определя какво ще се случва или няма да се случва в селото през следващите четири години.


Кое мотивира Веселина Топалска да се кандидатирам за кмет? Ето част от нейната реч: „Искам децата, моите и вашите, след като се изучат да могат да намерят реализация тук в Скравена. Искам да са близо до нас и да отглеждаме внуците си в уредена и приветлива среда. Втората причина е, че не мога да седя и гледам безучастно. Третата причина е родовата памет. Кьопчовият род е закодиран в мен дълбоко. Всяка сутрин се събуждам, поглеждам през прозореца и си казвам на глас: „Боже колко е хубаво да си у дома!“ Скравена е моят дом!“


Топалска споделя, че е важно всеки човек да знае как работи общината. Когато знаете какви са делегираните права и задължения на кмета на кметство, вие ще можете да прецените дали обещанията на този или онзи кандидат са реални или са само празни предизборни обещания.


Общината се финансира от всяко семейство, под формата на данъци. Събраните средства стоят при кмета на общината, но се управляват от общинския съвет. Събраните средства се използват за различни цели, които да поддържат неговото функциониране, модернизация, сигурността и прочие. Кметът на кметството на селото няма портфейл, той не участва в разпределението на публичен ресурс (иначе казано в разпределение на общинските пари). За иницианиране на активности и прокарване на проекти, водещи до привличане на средства, Веселина Топалска има много силни страни:


- Тя винаги има мнение и позиции, които отстоява


- Има образование и богат практически опит


- Тя е финансово независима - няма да бъде подчинена на финансови интереси


- Всичко това й дават увереност да взима самостоятелни и независими решения.


Топалска обещава да работи непрестанно за промяна на облика на Скравена, да прокарва, отстоява идеи и намерения, които са свързани с това. Да привлича пари от общината, от инвеститори и от други източници. В тясна връзка с общинския съвет, в частност с общинските съветници от Скравена, да прокарва аргументирани проекти за подобряване на жизнената и бизнес средата в селото. Тя призовава да се гласува с преференция за кандидат за общински съвет от Скравена - достоен и от Скравена.


Топалска обеща още да следи всяка отворена европропейска програма и да кандидатства, чрез община Ботевград, за да бъдат привлечени средства от нея.


Да следи всички активни програми на Национален Фонд Култура и да участва, чрез община Ботевград илил читалището в село Скравена, за да спечели пари за  култура и културен туризъм.


Веселина Топалска обещава всеки месец да дава от заплатата си на Кмет по 300 лв. на училищното ръководство, което да ги дава на отличили се в различни области деца.


За нея образованието е от изключително значение, стимулирането на децата ще ги амбицира да бъдат по-успешни, може да се разчуе и да привлече или върне някое и друго дете в училище.


Всеки месец ще дава 200 лв от заплатата си за хора от селото в нужда.


В заключение Топалска изтъкна факта, че географското положение на Скравена  е уникално – на 35 минути по магистрала от летище София, на 50 мин от центъра на столицата – предполага бурно развитие, разрастване на тази община като активности: културни, фолклорни, битни, като население, така и като инвестиции. Нищо такова не се забелязва. За Скравена времето е спряло и нищо не се случва. Но „Село Скравена има огромна нужда от промяна! Тази промяна можем да постигнем заедно!!“, счита Веселина Топалска.