Десет български учители от страната бяха отличени за своята работа и принос към образованието в Деня на народните будители, когато се връчват наградите „Константин Величков“ на Министерството на образованието и науката.


За „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство“ бяха наградени Даниел Симеонов ОУ "Неофит Рилски" в село Дерманци, община Луковит и Венцислав Начев от НПГ по КТС гр.Правец. 


Венцислав Начев е учител теоретично обучение в Национална професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец. Той е с доказан принос в развитието на способностите и компетентностите на учениците в областта на компютърните, природните науки и технологии, създател е на иновативна киберфизична лаборатория по роботика и вградени системи, достъпна за програмиране на физически роботи от ученици от всяка точка по света, прилага иновативни и интерактивни методи за обучение на учениците, има високи постижения в професионалната си област. Многократно е участвал с ученици в състезания и олимпиади. През учебната 2022-2023 Начев започва създаването на „Киберфизичната лаборатория по роботика и вградени системи“ и ръководи клуб „Роботика и мехатроника“ за ученици с интереси в програмирането на хуманоидни роботи и индустриални роботи, като споделя своя опит и постижения с други училища в страната. Чрез киберфизична лаборатория учениците могат да програмират роботи и в отдалечена среда да наблюдават изпълнението на командите.


Венцислав Начев е единственият награден учител от Софийска област.


В категория „Работа с ученици с изявени дарби“ награда получиха Мариана Анастасова от ППМГ "Акад. Никола Обрешков" в Бургас и Ева Божурова от НАОП "Николай Коперник" във Варна.


В категория „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение“ бяха наградени Илия Вълчев от Професионална гимназия по икономика "Иван Илиев" в Благоевград и Стефан Милчев от СУ "Пейо Яворов" в Сливен.


В категория „Постигнати резултати при обхвата и включването на деца и ученици в образователната система“ тази години наградите бяха за Пламен Динев от СУ "Христо Смирненски" в Стара Загора и Галина Сакарова от Средно училище "Трайко Симеонов" в Шумен.


Награди получиха и учители, който работят по Национална програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ - модул „Културните институции като образователна среда“. Тази година бяха отличени Иванка Ваклинова и Галина Мизова от Профилирана гимназия "Иван Сергеевич Аксаков" в Пазарджик.


„Първи ноември е празник на българското образование и просвета. В класната стая, в учебните зали в университета се случва бъдещето днес. Имаме историческата отговорност да следваме заветите на будителите и да ги предаваме на децата, учениците и младите хора“, каза в приветствието си към участниците в церемонията министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков.


Той отбеляза, че наградата е на името на велик българин и народен будител – Константин Величков. Човек, който е книжовник, министър на просвещението и е допринесъл за духовното и обществено развитие на България.


Специален поздрав към наградените и всички в образователната система отправи председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева.


Освен грамоти учителите получиха и по 1 000 лева парична награда. С песни и танци учениците от 140 СУ в София поздравиха отличените и екип в МОН за празника.