Областна дирекция на МВР - София обявява процедура за заемане на вакантна длъжност за лице, работещо по трудово правоотношение (ЛРТП). по чл. 67. ал. 1. т. 1 от Кодекса на труда, за неопределено време, за длъжността:


СЪТРУДНИК, ОХРАНА (обекти на МВР) в група "Патрулно-постова дейност" на сектор "Опазване на обществения ред“ към отдел "Охранителна полиция" при Областна дирекция на МВР - София - 2 щ. бр.


За повече информация - ТУК