Както и в предишните мандати, девет постоянни комисии ще работят към Общински съвет – Ботевград. Решението за техния числен и персонален състав и за техните ръководства бе прието на днешното извънредно заседание. 


Осем от комисиите са петчленни, една – за установяване конфликт на интереси, е от трима членове. В Постоянната комисия по образование влизат само учители. Постоянната комисия по здравеопазване е съставена само от лекари. 


Ето и ръководствата на отделните комисии:


Постоянна комисия по местно самоуправление и законност: Цанка Маркова – председател,  Димитър Романов – секретар, и членове Ваня Иванова, Тихомир Найденов и адв. Георги Донков;


Постоянна комисия по бюджет и финанси: Тихомир Маринов – председател, Николай Велков – секретар, и членове Ваня Иванова, Лили Димитрова и Петър Петров;


Постоянна комисия по стопанска политика и инвестиции: Цветан Миньовски – председател, Борис Дренов – секретар, и членове Иван Джундров, Тихомир Маринов и Николай Велков;


Постоянна комисия по териториално развитие и екология: Тихомир Найденов – председател, Христин Савов – секретар, и членове д-р Веселка Златева, Димитър Романов и Кирил Руневски;


Постоянна комисия по социална политика и здравеопазване: д-р Елица Петрова – председател, д-р Христо Железарски – секретар, и членове д-р Цветелина Владимирова, д-р Веселка Златева и д-р Петър Анастасов;


Постоянна комисия по образование, наука, култура и духовни дейности: Филип Зуберски – председател, Георги Иванов – секретар, и членове Цанка Маркова, Петя Кочкова, Момчи Узунов;


Постоянна комисия за работа с децата, младежта, спорта и туризма: Сашко Везенков – председател, Филип Зуберски – секретар, и членове Иван Редовски, Дамян Маринов и Момчил Узунов;


Постоянна комисия за установяване конфрикт на интереси: Тихомир Найденов – председател; Христин Савов – секретар; член - Иван Редовски;


Постоянна комисия по обществен ред и сигурност: Дамян Маринов – председател, Цветан Миньовски – секретар, и членове Васил Василев, Борис Дренов и Николай Нанов.


Пълните състави на отделните комисии ще бъдат публикувани на страницата на общинската администрация в раздел “Общински съвет“.