Председателят на Общинския съвет д-р Илин Черняшки ще работи на половин работен ден, т.е. по 4 часа дневно. За извършената работа той ще получава месечно възнаграждение в размер на 45%  от месечното възнаграждение на кмета на общината. 


Председателят на Общинския съвет има всички права по Кодекса на труда, с изключение на тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение. 


На днешното извънредно заседание беше решено още д-р Илин Черняшки да представлява местния парламент в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Ако е възпрепятстван и не може да участва, той ще бъде заместван от Борис Дренов.