Кметът на община Етрополе инж. Владимир Александров проведе работна среща на общо събрание на „Регионално сдружение за управление на отпадъците“ (РСУО) – регион Ботевград. На нея присъстваха членовете на РСУО – Ботевград г-н Румен Гунински – кмет на община Правец и г-н Иван Гавалюгов – кмет на община Ботевград.


Тема на заседанието беше „Управление на отпадъците“ и взимане на решение, относно продължаване или прекратяване изпълнението на проект №BG16M1OP002-2.002-0016 „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране битови отпадъци за нуждите на РСУО-Регион Ботевград“.


Единодушно бе решено проектът да бъде прекратен поради неговата неефективност и невъзможност да бъде изпълнен.


Източник: Общината