На 16.11.2015 год. в сградата на Общинска администрация - Етрополе се проведе работна среща между кмета на Община Етрополе - Димитър Димитров и кмета на Община Бела Паланка - Горан Милкович.


Срещата беше по повод предстоящо кандидатстване по Програма за трансгранично сътрудничество България - Сърбия. На срещата присъстваха заместник-кметът на Община Етрополе Росица Христова, секретарят на общината Мариана Драганска, началник-отдел „Хуманитарнио дейности, проекти и програми" - Анита Пешева, Владан Виданович - началник на кабинета на кмета в Община Бела Паланка и Биляна Миленкович - началник-„Проекти и програми" в Бела Паланка.
Кметът на побратимената община Бела Паланка поздрави новоизбрания кмет на община Етрополе и му пожела здраве, щастие и ползотворно сътрудничество между двете общини.
По време на срещата бе взето решение двете общини съвместно да кандидатстват с няколко проекта, основни от които са: „Реконструкция на централен площад „Девети септември", гр. Етрополе - 2-ри етап" и „Реконструкция на парк „Баница", гр. Бела Паланка - 2-ри етап"; „Развитие на трансгранични туристически дестинации и продукти"; „Провеждане на традиционни събития в двете общини", „Подобряване на материалната база в професионалните гимназии в двата града".
Крайният срок за подаване на проектите е 18.01.2016 г.
Източник: Общината