Текат последните ремонтни дейности в подстанция „Зелин“ 110/20 kV в новата част на ж.к. „Васил Левски“ в Ботевград. От няколко месеца там се извършва реконструкция на една от двете открити разпределителни уредби (ОРУ) 110 kV. След завършването на текущия ремонт ще започне и подмяната на другото съоръжение, което ще е в рамките на следващата година. Днес работници пускаха кабелите към първия далекопровод над ул. „Изгрев“.


Последните ремонти на външните съоръжения са правени през 70-те години на 20 век.


Възложител на ремонтните дейности е „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, изпълнител - ДЗЗД „2021“ – София.


Проект „Дигитална трансформация и развитие на информационните системи и системите в реално време на ECO ЕАД в условията на нисковъглеродна енергетика“ се съфинансира от Инструмента за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз.