Започнаха дейностите по обществената поръчка на Община Ботевград - „Текущ ремонт на настилки и парково осветление в междублоково пространство в УПИ I и УПИ II, кв. 172, гр. Ботевград”. Ремонтът обхваща пространството зад офиса на фирма „Еконт“ в новата част на квартал „Васил Левски“.


Проектът предвижда насипни дейности за профилиране на терена; изграждане на ст. бетонова подпорна стена; земни работи по трасето на водопровода – изкопи и насипи; монтаж на нов водопровод от ПЕ и СВО; земни работи по трасето на канализацията – изкопи и насипи; монтаж на УО и СКО; земни работи по трасето на парковото осветления – изкопи и насипи; полагане на захранващ кабел на парково осветление и изграждане на фундаменти; монтаж на бордюри; подготовка и изграждане на тротоарни настилки; монтаж на парково осветление; доставка и разстилане на хумус; подготовка и полагане на асфалтобетонови настилки.


Ремонтът ще струва на общината 466 067,89 лева без ДДС. Срокът за изпълнение на дейностите е 120 календарни дни.