Димитър Димитров - бившият кмет на Етрополе, от МК „Коалиция Левицата“ (ПП „ЗС Ал. Стамболийски“) и Силвия Недкова от МК „БСП за България“ (Коалиция „БСП за България“, „Правото“) положиха клетва като общински съветници на състоялото се на 28-ми декември 2023 г. заседание на Общински съвет Етрополе.


Силвия Недкова заема мястото на Ивайло Георгиев от МК „БСП за България“ (Коалиция „БСП за България“, „Правото“), който официално е назначен за заместник-кмет на Община Етрополе.


Като част от дневния ред на сесията бе включена и точка за избор на членове на постоянните комисии. Основното предложение за брой и състав на комисиите е внесено от Председателя на Общински съвет Етрополе.


По време на заседанието Председателят уточни, че още с встъпването си в длъжност, са проведени две срещи с представителите на политическите сили в Общинския съвет за уточняване състава на комисиите. Отделно са провеждани индивидуални разговори, а чрез писмо до общинските съветници от МК „Коалиция Левицата“ (ПП „ЗС Ал. Стамболийски“), те са приканени да дадат своите предложения за представители в постоянните комисии, като затова е определен срок, с оглед насрочената дата за заседание.


По време на сесията до консенсус не се стигна и от МК „Коалиция Левицата“ (ПП „ЗС Ал. Стамболийски“) демонстративно напуснаха заседанието. Това не попречи на кворума и всички 20 точки от дневния ред бяха приети.


Източншк: Община Етрополе