Обученията на униформения състав се провеждат по разпореждане на главния секретар на МВР. Със заповед на директора на ОДМВР-София е утвърден график и са определени темите на теоретичните и практическите занятия, свързани пряко с функционалните задължения на служителите с полицейски правомощия.


Днес полицаите от районните управления в Ботевград, Правец и Етрополе проведоха своето поредно тактическо обучение.