„Ученикът не е съд, който трябва да бъде запълнен, а факел, който трябва да бъде запален.“- Плутарх


Регионално управление на образованието– София област, съвместно с  община Ботевград, организира регионална Панорама на професионалното образование и обучение, на която Ботевград ще бъде домакин. 


Панорамата ще се проведе на 23.06.2022 г. – четвъртък, от 10:30 до 13:30 часа, на открито - в градския парк /алеята срещу ресторант „Детелина“/. 


Средните училища от Ботевград, Правец и Етрополе, които осъществяват държавен план-прием за учебната 2022/2023 година, ще представят по креативен начин своите професии и специалности. Целта е да бъдат подпомогнати кандидат-гимназистите и техните родители да направят информиран избор на образование и професия и да се популяризира професионалното образование и обучение в общината и областта. 


Организаторите канят всички  ученици в 6 и 7 клас , техните родители и  учители  да посетят регионалната Панорама на професионалното образование и обучение в Ботевград.