Главният секретар на МВР Живко Коцев изказа своето задоволство от много доброто ниво на взаимодействие на дирекцията с органите на прокуратурата и местната власт. 


Той обърна специално внимание на отношението, което всеки един служител в системата на МВР следва да има към гражданите – с нужното уважение и отговорност. Униформата трябва да се носи с чест и достойнство, тя не дава приоритет и повече права от останалите, подчерта гл. комисар Живко Коцев. В допълнение той изтъкна необходимостта от нови, активни механизми за контрол, както и че ръководството на вътрешното ведомство ще бъде абсолютно безкомпромисно към служители с неадекватно и неприемливо поведение.


Като първостепенна задача пред ръководния състав на областната дирекция бе поставено провеждането на ефективни обучения на служителите с полицейски правомощия с цел усъвършенстване на професионалните им компетенции. Акцент бе поставен и върху незабавната реакция при всеки получен сигнал за домашно насилие или посегателство над дете, ограничаването на пътнотранспортния травматизъм, противодействието на икономическата престъпност, превенцията на домашното насилие, наркоразпространението и детската престъпност, борбата с онлайн измамите, оптимизиране на административното обслужване с цел улеснение за гражданите.


Своята положителна оценка за работата на дирекцията даде и зам.-главният секретар на МВР. Напълно съзнавам, че отчетените резултати са постигнати с цената на големи усилия и при наличието на големи дефицити, посочи гл. комисар Димитър Кангалджиев, визирайки специфичните особености на областната дирекция, обслужваща втората по големина област в страната. Той подчерта основните направления на дейност, по които е необходимо задълбочаване на работата и изрази готовността на професионалното ръководство да съдейства съобразно правомощията си за разрешаването на изложените по време на отчета проблеми.


Положителна оценка за взаимодействието и добрата комуникация с органите на МВР даде и областният управител на Софийска област Юлиян Леков. Той изтъкна като добри примери организирането на изборите през м.г., подготовката за зимния туристически сезон и координираните действия при възникналото усложнение на метеорологичната обстановка в областта.


Гости на отчет-анализа на ОДМВР-София бяха още директорът на ОДМВР-Перник Милчо Милчов и окръжният прокурор на София Наталия Николова.