На 19 февруари за всички видове превозни средства ще бъде възстановено двупосочното движение по път I-1 Мездра - Лютидол. Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Ясен Йорданов и инж. Йордан Вълчев - член на УС на АПИ, днес провериха обекта. Движението в отсечката ще бъде възстановено с временна организация на движението и в следващите дни строителят трябва да довърши всички необходими дейности, гарантиращи безопасното пътуване на шофьорите. С възстановяването на движението ще се облекчи трафикът в Северозападна България и международният коридор Видин - София. След като бъде пуснато движението на леки и товарни автомобили ще остане изграждането на двата големи пътни възела на две нива – при Мездра и Дърманци, които се предвижда да бъдат готови до края на тази година. 


Инж. Йорданов и инж. Вълчев проведоха в Мизия и работна среща с областния управител на Враца Надя Донкинска и кметовете от областта. Домакин бе кметът на Мизия Валя Берчева. С кметовете от област Враца бяха обсъдени въпроси, свързани със състоянието на републиканската пътна мрежа в района, както и планираните предстоящи ремонтни дейности въз основа на провежданите в момента обществени поръчки за избор на изпълнители за изработването на технически проекти и за основен ремонт, както и за текущо поддържане на пътната инфраструктура. АПИ пое ангажимент да съдейства на общините при процедурите по изграждането на повдигнати пешеходни пътеки на републиканските пътища, преминаващи през населените места. Целта е повишаване на безопасността както на гражданите през чиито населени места преминава интензивен транзитен трафик, така и на всички пътуващи.