На 14 февруари своя професионалния празник отбелязват археолозите. По този повод в Исторически музей Ботевград бе открита изложба „Антична и средновековна крепост Боженишки Урвич - от началото до наши дни“. Тя бе представена от Рени Петрова – директор на музея. В началото на събитието тя припомни факти от историята на проучванията, значението и ролята на културната старина, както и усилията в посока проучване, опазване, социализиране и адаптиране на културното наследство.


По време на събитието Рени Петрова обобщи резултатите от проведените през лятото на 2023 г. археологическите разкопки на крепостта. „Първата задача на екипа ни миналата година на терен бе да почистим обекта от тревна, храстова и дървесна растителност, както и от боклуци, оставени от посетителите. Това ни позволи да направим пълно ново геодезично заснемане на всички видими участъци на крепостта. Втората ни задача бе да направим повторна реставрация на двата големи обрушени участъка от лицето на най-южната стена. Следващите две задачи ни бяха да извършим аварийна теренна консервация на пострадалите от иманярска дейност зидове на крепостната стена и да проучим, доколкото е възможно, участъците около тях.“ – сподели директорът на музея.


Експозето на Рени Петрова включваше и баланс на финансовите средства, изразходвани за археологическите разкопки, финансирани от Община Ботевград.