Каква е причината инж. Катя Ценева – досегашен директор на ТПГ “Стамен Панчев“, отново да бъде освободена отново от длъжност – отговор на този въпрос потърсихме от директора на Регионалното управление на образованието – София област –  Росица Иванова. По нейни думи, срещу Катя Ценева има множество сигнали от учители в училището през миналото лято. Сред основните причини са масово напускане на учители, незаконосъобразни уволнения, открити множество нарушения на Закона за предучилищното и училищното образование и нормативната уредба в системата на предучилищното и училищното образование Това  каза пред наш репортер –г-жа Иванова и допълни: “Освободена е по-късно, тъй като тя 74 дни беше в болнични.".


Росица Иванова съобщи, че е сигнализирана и прокуратурата. Директорът на РУО –София област не уточни за какви нарушения. “И аз съм сезирала и тя е сезирала прокуратурата, но докато не приключат тези действия, ние нямаме право да даваме  информация“, обясни тя. 


За директор на ТПГ “Стамен Панчев“ е назначена Галина Райкова, която била зам.-директор на училището. “Предстоят държавни зрелостни изпити, изпити за придобиване на професионална квалификация и държавен план-прием. Не можем да сложим външен човек,  а човек, който е запознат с училището, който се познава с колегите, работещи там, и който е управлявал училището. Така че от днес Галина Райкова е назначена за временно изпълняващ длъжността “директор“ на ТПГ “Стамен Панчев", съобщи Росица Иванова.