Публикуваме поздравителния адрес от кмета Иван Гавалюгов до социалните работници в община Ботевград:


ДО КРАСИМИРА ПЕТРОВА, ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“, И ДО СОЦИАЛНИТЕ РАБОТНИЦИ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТРОВА,


УВАЖАЕМИ СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ,


Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай 19-ти март – Международния ден на социалната работа!


Позволете ми в този ден да засвидетелствам своето дълбоко уважение към нелеката Ви, отговорна и социално-значима дейност, посветена на хората, нуждаещи се от подкрепа.


Предизвикателствата и ежедневните усилия на всички ангажирани в сферата на социалната работа изискват професионализъм и добро сърце. Благородно е да вдъхваш надежда на тези, които се нуждаят от нея.


Работата на социалния работник е не само професия, но и кауза, която носите в сърцата си.


Благодаря Ви за упорития труд, постоянство и всеотдайност, с която вършите своята благородна работа!


Пожелавам Ви здраве, благоденствие и неизменна вяра в силата на доброто!


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


С уважение,


ИВАН ГАВАЛЮГОВ 


Кмет на Община Ботевград


19.03.2024 г.


гр. Ботевград